Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") pre nákup v internetovom obchode MANIEGO.cz

Regina Khomová, DiS.

Josefa Česáka 79, 503 12 Neděliště, Česká republika

IČ: 64233910
Od 01.08.2009 vedena v živnostenském rejstříku u MM Hradec Králové.

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: MM Hradec Králové.

Datová schránka: 5hgr9en

DIČ: CZ7253136066
plátce DPH

mobil: +420 774 13 18 19
e-mail: 
obchod@maniego.cz

platba v CZK v ČR č.ú .: 2100136465/2010
platba v EUR v SR č.ú.: 2800136466/2010, IBAN: CZ09 2010 0000 0028 0013 6466, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomný obchodný vzťah medzi odberateľom (ďalej len "kupujúci") a prevádzkovateľom internetového obchodu www.maniego.cz (ďalej len "predávajúci").

1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci je povinný zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred začatím objednávky. Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke. Rozmery, hmotnosť, vlastnosti a ostatné údaje uvedené na našich stránkach sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k zmene dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzuje aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených
v objednávkovom formulári.

Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie kúpnej zmluvy, príp. darovacej zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením prijatia objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

3. Platby

Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho
- bezhotovostne prevodom alebo platobnou kartou na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GoPay
- dobierkou v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatiu tovaru
- v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke.

Platba na účet v CZK u FIO banky

č.ú .: 2100136465/2010

Platba na účet v EUR u FIO banky

č.ú .: 2800136466/8330, IBAN: CZ0920100000002800136466, BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX

Platba sa zadáva ako SEPA platba, nie ako platba do zahraničia. SEPA platba je bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov v mene EUR s poplatkovou dispozíciou SHA, keď príjemca aj platiteľ hradí poplatkyu svojich bánk, bez obmedzenia výšky prevodu. Suma prevedená na účet banky príjemcu je pripísaná do jedného dňa po dátume splatnosti príkazu.

Platba v hotovosti

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4. Balné a poštovné

Balné je vždy zadarmo. Tovar je kupujúcemu dodaný:
- na adresu určenú kupujúcim v objednávke
- prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajného miesta, ktoré kupujúci určil
- osobným odberom v prevádzke predávajúceho.

Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.

Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je zasielaný iba elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, príp. je na stiahnutie v zákazníckom účte. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

5. Zrušenie objednávky

Každú objednávku je možné do okamihu o vyrozumení o expedícii tovaru zrušiť a to telefonicky, či e-mailom, a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a číslo objednávky. Pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar, predávajúci má právo vybavovanie ďalších objednávok tohto nakupujúceho pozastaviť, prípadne odmietnuť. Objednávku nie je možné zrušiť, pokiaľ bola vyexpedovaná.

6. Dodacia lehota

Dodacia lehota je 2-4 pracovných dní, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ je zadaná doručovacia adresa zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu formou sms alebo na e-mailovú adresu kupujúceho.

7. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie a výmena tovaru

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo podľa Občianskeho zákonníka Českej republiky (zákon č. 89/2012 Zb.) od kúpnej zmluvy odstúpiť. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí.

Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, a v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.

Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať písomne vyhlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim viď Príloha 1 VOP.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom.

Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Vrátený tovar nesmie byť poškodený, používaný alebo inak znehodnotený a musí byť opatrený originálnymi etiketami, označeniami a obalom (krabičkou). Prepravný obal musí zodpovedať charakteru tovaru a jeho ochrane pred poškodením pri doprave. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď kupujúci aj napriek upozorneniu objednávku nezaplatí alebo nevyzdvihne. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim. . 

V prípade vrátenia tovaru a spätného zaslania je možné využiť služby prepravcov:
- Zásielkovňa - kupujúci vopred kontaktuje predávajúceho za účelom zaslania etikety, ktorú označí vrátený tovar.
- Česká pošta Balíkovna Predměřice nad Labem 503 02.

 Kontakty pre prepravcov: Regina Khomová, mobil +420 774 13 18 19, e-mail obchod@maniego.cz

Pri objednávke s celkovou cenou tovaru nad 3 000,- CZK DPH nie je účtované dopravné. Ak zákazník vracia časť tovaru a pôvodná podmienka dopravy zadarmo už nie je splnená, sú od vrátenej čiastky za tovar odpočítané náklady vynaložené na dopravu od dopravcu, ktorého si zákazník zvolil pri objednávke. Pokiaľ kupujúci zvolil iný ako najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Náklady na spätné vrátenie znáša kupujúci.

 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká zmluva kúpna a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

8. Reklamácia a záruka

Prípadné reklamácie vybaví predávajúci k spokojnosti kupujúceho, podľa individuálnej dohody a v súlade s platným právnym poriadkom Českej republiky. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Za vady vzniknuté prepravou neručíme. Pri zjavnom poškodení balenia je možné zásielku odmietnuť či spísať s dopravcom protokol o poškodeniu. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku a nesprávnym skladovaním.

Postup pri reklamácii:
- prípadné vady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť predávajúcemu vždy písomnou formou
- kupujúci počká na vyrozumenie zo strany predávajúceho o tom, či má zakúpený tovar posielať späť
ak áno, tovar zašle ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu uvedenú vo VOP, či predajca kontaktuje vopred za účelom oznámenia adresy podateľne prepravcu Zásielkovňa a zaslanie etikety, ktorou označí vrátený tovar
do zásielky uveďte dôvod reklamácie, adresu, číslo faktúry.

Predávajúci reklamáciu vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru. Odstránenie vád tovaru v záručnej dobe zaistí na svoje náklady predávajúci.

9. Ochrana osobných údajov, zasielanie obchodných oznámení

Kupujúci berie na vedomie, že ním poskytnuté osobné údaje budú predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) za účelom plnenia predmetu zmluvy a takisto v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č.2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), inak známym ako GDPR.

Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas
s ich spracov
ávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Podrobnosti o rozsahu spracúvaných údajov sú popísané v samostatnom dokumente Ochrana a spracovanie osobných údajov.

Potvrdením objednávky kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je podľa zákona č. 480/2004 Zb. Českej republiky o niektorých službách informačnej spoločnosti, oprávnený zasielať na oznámenú elektronickú adresu obchodné oznámenia. Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že odvoláva súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, alebo tak môže urobiť kedykoľvek prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu na internetových stránkach predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu poskytol kupujúci, bude používať iba na účely, ktoré súvisia so službami obchodu Maniego.cz,
a že ich neposkytne žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávok vrátane distribúcie objednaného tovaru.

10. Záverečná ustanovenia

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa právnym poriadkom Českej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, logá a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové ​​vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore
s jeho určením alebo účelom.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.), a ďalšími právnymi predpismi.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ČR, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Príloha č. 1 Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 4.11.2022. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ich obsah bez predchádzajúceho upozornenia.