Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) pro nákup v internetovém obchodě MANIEGO.cz

Regina Khomová, DiS.
Josefa Česáka 79, 503 12 Neděliště, Česká republika

IČ: 64233910
Od 01.08.2009 vedena v živnostenském rejstříku u MM Hradec Králové.

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: MM Hradec Králové.

Datová schránka: 5hgr9en

DIČ: CZ7253136066
plátce DPH

mobil: +420 774 13 18 19
e-mail: 
obchod@maniego.cz


platba v CZK v ČR č.ú.: 2100136465/2010
platba v EUR v SR č.ú.: 2800136466/2010, IBAN: CZ09 2010 0000 0028 0013 6466
, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemný obchodní vztah mezi odběratelem (dále jen "kupující") a provozovatelem internetového obchodu www.maniego.cz (dále jen "prodávající"). 

1. Všeobecná ustanovení

Kupující je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami před zahájením objednávky. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Rozměry, hmotnost, vlastnosti a ostatní údaje uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo ke změně dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy, příp. darovací smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením přijetí objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

3. Platby

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího
- bezhotovostně převodem nebo platební kartou na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay
- dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předávání zboží
- v hotovosti při osobním odběru v provozovně.

Platba na účet v CZK u FIO banky
č.ú.: 2100136465/2010

Platba na účet v EUR u FIO banky
č.ú.: 2800136466/2010, IBAN: CZ0920100000002800136466, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Platba se zadává jako SEPA platba, nikoli jako platba do zahraničí. SEPA platba je bezhotovostní převod peněžních prostředků v měně EUR s poplatkovou dispozicí SHA, kdy příjemce i plátce hradí poplatky u svých bank, bez omezení výše převodu. Částka převáděná na účet banky příjemce je připsána do jednoho dne po datu splatnosti příkazu. 

Platba v hotovosti

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4. Balné a poštovné

Balné je vždy zdarma. Zboží je kupujícímu dodáno:
- na adresu určenou kupujícím v objednávce
- prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejního místa, které kupující určil
- osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je zasílán pouze elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, příp. je ke stažení v zákaznickém účtu. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5. Zrušení objednávky

Každou objednávku lze do okamžiku o vyrozumění o expedici zboží zrušit a to telefonicky, či e-mailem, a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout. Objednávku nelze zrušit, pokud byla vyexpedována.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta je od 1-3 pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak.  Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci formou sms nebo na e-mailovou adresu kupujícího.

7. Odstoupení od smlouvy, vrácení a výměna zboží

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo dle Občanského zákoníku České republiky (zákon č. 89/2012 Sb.) od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží, či ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, a v dalších případech uvedených v §1837 Občanského zákoníku.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat písemně prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím viz Příloha 1 VOP.

Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Vrácené zboží nesmí být poškozené, používané nebo jinak znehodnocené a musí být opatřeno originálními etiketami, označeními a obalem (krabičkou). Přepravní obal musí odpovídat charakteru zboží a jeho ochraně před poškozením při dopravě.  Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když kupující i přes upozornění objednávku nezaplatí nebo nevyzvedne. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 

V případě vrácení zboží a zpětného zaslání lze využít služby přepravců:
- Zásilkovna – kupující předem kontaktuje prodávajícího za účelem zaslání etikety, kterou označí vrácené zboží.
- Česká pošta Balíkovna Předměřice nad Labem 503 02.

Kontakty pro přepravce: Regina Khomová, mobil +420 774 13 18 19, e-mail obchod@maniego.cz

Při objednávce s celkovou cenou zboží nad 1 500,- Kč včetně DPH není účtováno dopravné. Vrací-li zákazník část zboží a původní podmínka dopravy zdarma již není splněna, jsou od vrácené částky za zboží odečteny náklady vynaložené na dopravu od dopravce, kterého si zákazník zvolil při objednávce. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady na zpětné vrácení nese kupující.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

8. Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídí prodávající ke spokojenosti kupujícího, dle individuální dohody a v souladu s platným právním řádem České republiky. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Za vady vzniklé přepravou neručíme. Při zjevném poškození balení lze zásilku odmítnout či sepsat s dopravcem protokol o závadách. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním. 

Postup při reklamaci:
- případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu vždy písemnou formou
- kupující vyčká na vyrozumění ze strany prodávajícího o tom, zda má zakoupené zboží posílat zpět
- pokud ano, zboží zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu uvedenou ve VOP, či prodejce kontaktuje předem za účelem sdělení adresy podatelny přepravce Zásilkovna a zaslání etikety, kterou označí vrácené zboží
- do zásilky uveďte důvod reklamace, adresu, číslo faktury. 

Prodávající reklamaci vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží. Odstranění vad zboží v záruční době zajistí na svůj náklad prodávající.

9. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

Kupující bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy a rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti o rozsahu zpracovávaných údajů jsou popsány v samostatném dokumentu Ochrana a zpracování osobních údajů.

Potvrzením objednávky kupující bere na vědomí, že prodávající je dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, oprávněn zasílat na sdělenou elektronickou adresu obchodní sdělení. Kupující může prodávajícímu sdělit, že odvolává souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nebo tak může učinit kdykoliv prostřednictvím svého zákaznického účtu na internetových stránkách prodávajícího.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Maniego.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek včetně distribuce objednaného zboží.

10. Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), a dalšími právními předpisy.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Příloha č. 1 Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 4.11.2022. Prodávající si vyhrazuje právo změnit jejich obsah bez předchozího upozornění.